O nas

Podstawowym problemem badawczym pracowników Zakładu Polityki Zrównoważonego Rozwoju są funkcje, miejsce i rola zasady zrównoważonego rozwoju we współczesnej polityce międzynarodowej, unijnej i krajowej, realizowanej zarówno na szczeblu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Badania są prowadzone na trzech zasadniczych obszarach problemowych.

Kontakt

Kierownik Zakładu
dr hab. Andrzej Papuziński prof. nadzw. UKW

ul. ks. J. Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
pokój 209

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Polityki Zrównoważonego Rozwoju
ul. ks. J. Poniatowskiego 12, 85-671 Bydgoszcz
tel. 52 32 59 230, fax. 52 32 59 246